3 Φεβ 2011

Autocad 3D Cars blocks

Κάποιες φορές χρειαζόμαστε τρισδιάστατα blocks από αυτοκίνητα προκειμένου το μοντέλλο που θα φτιάξουμε να είναι πιό "ρεαλιστικό" .


Τα blocks διαβάζονται από Autocad 2007+ ή Intellicad .