22 Ιαν 2012

Autocad : Blocks and Block Counting


Αρκετές φορές συμβαίνει να θέλουμε να "μετρήσουμε" τα blocks που υπάρχουν σε κάποιο σχέδιο προκειμένου να προβούμε σε κάποια κοστολόγηση και παραγγελία υλικών.

Εδώ και εδώ θα βρείτε εξειδικευμένες λύσεις για το μέτρημα των blocks (ανά ομοειδή) που υπάρχουν σε κάποιο σχέδιο.

Για όσους δεν επιθυμούν να "το ψάξουν πολύ" , η  εντολή BCOUNT στο  Autocad , προσπαθεί , σε απλή προσέγγιση να κάνει την απαρίθμηση που ζητάμε.

Πιστεύω να φανεί χρήσιμο.