9 Φεβ 2011

Χρονοδιάγραμμα GANTT μέσα από το Excel

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ο έλεγχος του κόστους του έργου μέσα στα όρια που προβλέπει η σύμβαση είναι κάτι το οποίο πρέπει να μελετηθεί κατά την πορεία των εργασιών του κάθε έργου.

Η καταγραφή των φάσεων του έργου είναι το πρώτο βήμα της προσέγγισης της πορείας του έργου


Στην δοκιμαστική έκδοση που θα βρείτε να κατεβάσετε εδώ :


Oρίζονται οι εργασίες μαζί με την εκτιμώμενη διάρκειά τους καθώς και παρατηρήσεις χρήσιμες για τους επιβλέποντες. Με το πάτημα ενός κουμπιού δημιουργείται το διάγραμμα Gantt . Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη στη δοκιμαστική έκδοση . Με μια απλή επικοινωνία με το gvarth@gmail.com και αποστολή συμβολικού τιμήματος στο δημιουργό της εφαρμογής  ,  η πλήρης έκδοση θα σας αποσταλεί άμεσα με e-mail .

Παρακάτω φαίνεται η οθόνη αποτελεσμάτων με το σχηματικό διάγραμμα GANTT .