Νόμοι και Διατάγματα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε μετά την Επανάσταση του 1821

Το Σύνταγμα της Ελλάδας (όπως αναθεωρήθηκε 27/5/2008)

Νόμος για τη Διαύγεια

ΕΣΠΑ 2007 - 2013  

Πρόγραμμα "Εξοικονομώ"

Κοινωνική Ασφάλιση - ΑΜΚΑ

Νέος Νόμος για τη συνταξιοδότηση και άλλες διατάξεις (Ν.3863/2010)

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (περί συνταξιοδότησης)

Νομοθεσία σχετικά με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Νομοθεσία σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Πίνακας με άμεση πρόσβαση σε κείμενα νομοθεσίας

Σύντομο ευρετήριο με νόμους που διέπουν τα δημόσια έργα

Μικρό ευρετήριο με παραπομπές και νομοθεσία για τα δημόσια έργα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το περιβάλλον

Πρόσθετη πληροφόρηση για περιβαλλοντική νομοθεσία

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΤελευταία ενημέρωση : 2/11/2013


Ευχαριστούμε για τις συμβουλές και τις προτάσεις σας.

Μείνετε συντονισμένοι. Θα γίνεται τακτική ενημέρωση - εμπλουτισμός στα περιεχόμενα.