29 Νοε 2010

Μικρές αλλαγές σε στυλ διαστάσεων - Ξεκινώντας

Θα ξεκινήσουμε με μια "απόπειρα να τροποποιήσουμε τα "βελάκια" των διαστάσεων (arrow ends).

Θα την δούμε μέσω εποπτικών βημάτων ώστε να είναι εύκολο να την πραγματοποιήσετε στον δικό σας υπολογιστή.

Βήμα 1. Ξεκινώντας τις ρυθμίσεις


Βήμα 2. Για να τροποποιήσουμε κάποιο υπάρχον στυλ διαστάσεων πρέπει να το επιλέξουμε και να κάνουμε κλικ στο "Modify"


Βήμα 3. Επιλογή του τύπου για το σύμβολο που τοποθετείται στο πέρας της γραμμής διαστασιολόγησης.


Δεν ξεχνάμε να πατήσουμε το ΟΚ και μετά να ορίσουμε το στυλ που μόλις τροποποιήσαμε ως τρέχον.


Βήμα 4. Σχεδιάζοντας μια διάσταση με τις νέες μας ρυθμίσεις.