7 Δεκ 2010

Autocad : Τι είναι αυτή η περίφημη έλξη σε αντικείμενα ;

Πρόκειται για μια δυνατότητα που μας διευκολύνει τα μέγιστα στην ακριβή σχεδίαση . Ο εντοπισμός σημείων δεν γίνεται στο "περίπου" αλλά με βοηθήματα για εντοπισμό χαρακτηριστικών σημείων που ανήκουν είτε σε ευθύγραμμα τμήματα , είτε σε τόξα ελλείψεων ή κύκλων , είτε σε κείμενο κ.λ.π.Το σχετικό παράθυρο διαλόγου το εμφανίζουμε με Tools - > Drafting Settings


Ανάλογα με τα σημεία που επιθυμούμε το πρόγραμμα να εντοπίζει αυτόματα και με ακρίβεια , απλά "τσεκάρουμε" στο αντίστοιχο κουτάκι . Κατά περίπτωση , επιλέγουμε ή απενεργοποιούμε ρυθμίσεις .

Με την δυνατότητα αυτή ενεργοποιημένη , όταν πλησιάσουμε σε χαρακτηριστικό σημείο (π.χ. αρχή , μέση ή πέρας ή σημείο τεταρτοκυκλίου ) ευθύγραμμου τμήματος ή τόξου , εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και με "κλίκ" του mouse , γίνεται "ελξη" στο χαρακτηριστικό σημείο.