28 Ιαν 2011

Υπάρχουν blocks που να αφορούν διαμόρφωση οπλισμού στη θεμελίωση ;

Τα blocks αυτά , ενσωματώνουν λεπτομέρειες διάταξης οπλισμού σε έδαφος για σκυροδέτηση πεδιλοδοκών (κεντρικών και έκκεντρων) μετά από την απαραίτητη εξυγείανση στο έδαφος.


Το κάθε πρόγραμμα παράγει κάτι αντίστοιχο το οποίο ενσωματώνεται στο τελικό σχέδιο του ξυλοτύπου .


Έχει γίνει προσπάθεια συγκέντρωσης κάποιων χαρακτηριστικών και ενδεικτικών περιπτώσεων οι οποίες , ανάλογα με το έργο , μπορούν να τροποποιηθούν από τον μελετητή ώστε να ταιριάζουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης.

Είναι συμβατές με Autocad / Intellicad / Brics Cad κ.λ.π. και μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ :
http://hotfile.com/dl/100074626/b409426/gvarth_Leptom_Themel.dwg.html

Πιστεύω να διευκολύνουν .