31 Ιαν 2011

Πρότυπα Διάταξης - Μέρος ΙΙ

Τα πρότυπα διάταξης διευκολύνουν την οργάνωση και την εύκολη διεκπεραίωση των σχεδίων .

Γενικά περιέχουν block τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε σχέδια στατικών για συνήθη οικοδομικά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τυποποίηση αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με τα έργα που μελετάμε  και  μπορεί να επεκταθεί για μεταλλικά κτίρια , βιομηχανικές αποθήκες , σύμμεικτα κτίρια κ.λ.π.


Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι τα πρότυπα διάταξης συνήθως αφορούν συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού και βέβαια αφορούν βιβλιοθήκες έτοιμων σχημάτων τα οποία θα τυπωθούν σε κλίμακα 1:50 , 1:20 ή 1:10 αν πρόκειται για λεπτομέρειες διαμόρφωσης. Τα μεγέθη των blocks και των γραμμάτων μέσα σε αυτά είναι έτσι επιλεγμένα ώστε να τυπωθούν σε σχέδιο με κλίμακα 1:50 αλλά είναι κατασκευασμένα 2.5 φορές μεγαλύτερα από όσο πρέπει ώστε τελικά να τυπώνονται σωστά σε 1:20 όταν όλο το υπόλοιπο σχέδιο τυπώνεται σε 1:50 . Αν λοιπόν κάποια λεπτομέρεια απαιτείται να την τυπώσουμε σε 1:10 ενώ όλο το υπόλοιπο σχέδιο θα τυπωθεί σε 1:50 , η λεπτομέρεια θα πρέπει να δημιουργηθεί σε κανονικά μεγέθη και μετά , με τη βοήθεια της SCALE , να μεγαλώσει τόσες φορές όσες είναι το πηλίκο των κλιμάκων 50 / 10 = 5 φορές . Γι' αυτό , προσοχή στο μέγεθος των γραμμάτων στα συγκεκριμένα blocks τα οποία πρόκειται να "μεγαλώσουν" κατά την εκτύπωση.