6 Μαρ 2011

Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν. 1599/86)


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -


Έτοιμο πρότυπο σε MS Word ώστε να είναι εύκολη η τροποποίηση και αξιοποίηση από όλους. Απλά , κάντε "κλίκ" στο πορτοκαλί κουμπί με ένδειξη Download και "κατεβάστε" το αρχείο στον υπολογιστή σας.