6 Μαρ 2011

Autocad - Μεγέθη γραμμάτων για σωστές εκτυπώσεις


KLIMAKES_EKTYPWSHS -


Είναι σκόπιμο να έχουμε στο νού μας ότι η επιλογή του μεγέθους γραμμάτων γίνεται  ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης του τελικού σχεδίου και βέβαια ανάλογα με την θέση των γραμμάτων στο σχέδιο (τίτλοι , υπότιτλοι , κανονικό κείμενο, διευκρινήσεις ...)

Ο παραπάνω πίνακας θα διευκολύνει στην επιλογή του μεγέθους των γραμμάτων όταν είναι αποφασισμένη η τελική κλίμακα εκτύπωσης.

Πιστεύω να φανεί χρήσιμο.