28 Μαρ 2011

Πίνακες δομικών πλεγμάτων από τη ΣΙΔΕΝΟΡ

Μπορείτε να τους "ξεφυλλίσετε"  αμέσως παρακάτω :Οι εν λόγω πίνακες διευκολύνουν και σε προμετρήσεις πλεγμάτων που τοποθετούνται σε σκυροδέματα εξυγείανσης - εξομάλυνσης. Απλά , την επιφάνεια σκυροδέτησης της πολλαπλασιάζουμε επί 1,10 και το αποτέλεσμα το διαιρούμε με το εμβαδό του πλέγματος που θα χρησιμοποιήσουμε και βρίσκουμε το πλήθος των πλεγμάτων που θα απαιτηθούν.  Στη συνέχεια , με ένα απλό γινόμενο των απαιτούμενων πλεγμάτων με το βάρος ανά πλέγμα ή ανά δεσμίδα , προκύπτει το συνολικό βάρος. Για μια πρώτη εκτίμηση , αρκεί να πολλαπλασιάσουμε το συνολικό βάρος χ 0,90 Euro/kgr ώστε να γνωρίζουμε το κόστος του πλέγματος που θα χρειαστούμε  . Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να μάθουμε από την ίδια την εταιρεία το κόστος ανά "παλέττα" στην διάσταση που μας ενδιαφέρει.