27 Απρ 2011

Διαχείριση βάσεων δεδομένων

Με τον όρο βάση δεδομένων εννοείται μία συλλογή από συστηματικά οργανωμένα (formatted) σχετιζόμενα δεδομένα . Ένας τηλεφωνικός κατάλογος, για παράδειγμα, θεωρείται βάση δεδομένων, καθώς αποθηκεύει και οργανώνει σχετιζόμενα τμήματα πληροφορίας, όπως είναι το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου. Ωστόσο, στον κόσμο των υπολογιστών, με τον όρο βάση δεδομένων αναφερόμαστε σε μια συλλογή σχετιζόμενων δεδομένων τμημάτων πληροφορίας ηλεκτρονικά αποθηκευμένων.  

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό προκειμένου να οργανώσει την αποθήκευση των δεδομένων της. Το διακριτό αυτό λογισμικό είναι γνωστό ως Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων συντομευμένα (DBMS)Υπάρχουν ακόμη και δωρεάν τέτοια προγράμματα . Απλοϊκά σε περιβάλλον χρήστη και σε δυνατότητες αλλά για απλές εργασίες , μια χαρά είναι.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το DBEdit2 v2.4.1  το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.