7 Σεπ 2011

Autolisp : Χρήσιμο εργαλείο ή απλά ταλαιπωρία ;

H Autolisp εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 στο Autocad με σκοπό την αυτοματοποίηση κάποιων εργασιών - πέρα από τα Scripts - και τον προγραμματισμό διαδικασιών για εργασίες που υλοποιούμε τακτικά αλλά χρειάζονται και ... προγραμματιστική παρέμβαση .


Δεν είναι και από τις ευκολότερες γλώσσες προγραμματισμού αλλά δίνει τη δυνατότητα υψηλού βαθμού παραμετροποίησης του προγράμματος και κάποιων από τις διαδικασίες του.

Υλικό για μελέτη , υπάρχει παρακάτω : 

http://www.jefferypsanders.com/autolisptut.html
http://www.afralisp.net/index.php
http://www.afralisp.net/dialog-control-language/

Με συγκεκριμένα lisp-άκια για μηχανικούς θα επανέλθουμε σύντομα.