8 Σεπ 2011

Layer list to Excel


Αρκετές φορές είναι επιθυμητό , για λόγους τυποποίησης και καταγραφής , να  υπάρχει με άμεσο και εύκολο τρόπο , σε στήλες στο Excel, ο κατάλογος των layers που χρησιμοποιήσαμε σε κάποιο σχέδιο  .

Αυτό γίνεται σχετικά απλά. Φορτώνουμε τον LayerManager και στη συνέχεια κάνουμε κλικ σε κάποιο από τα ονόματα των layers . Στη συνέχεια , πατάμε Control - A για να επιλεγούν όλα τα Layers και στη συνέχεια Control - C για να αντιγραφεί η λίστα στο clipboard. Ανοίγουμε το Excel , πατάμε Control - V και έχουμε έτοιμη τη λίστα που μας ενδιαφέρει