9 Οκτ 2011

Η κατασκευή διαγραμμάτων είναι μέσα στις προτεραιότητές σας ;


Αν η δημιουργία διαγραμμάτων σε συνδυασμό με την τεκμηρίωση των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν είναι μέσα στις προτεραιότητές σας , δείτε αυτό και δεν θα χάσετε. Βοηθά κυρίως φοιτητές και σπουδαστές που θέλουν να περιγράψουν διαδικασίες με διαγράμματα ροής.

Εναλλακτικά , κοιτάξτε και τα παρακάτω :