10 Οκτ 2011

Εμπειρικοί κανόνες για "γρήγορες" προμετρήσεις

Πολλές φορές μας ζητούν προεκτίμηση για κάποιο κόστος μελλοντικής κατασκευής  χωρίς όμως να έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να πάμε στο γραφείο και να ξεκινήσουμε "μετρήσεις επί χάρτου" .

Ένας εμπειρικός κανόνας ο οποίος με καλή προσέγγιση ισχύει για κατοικίες ή πολυκατοικίες με τυπικούς ορόφους και συμβατικές μεθόδους θεμελίωσης , είναι ο παρακάτω :

Παίρνουμε τα τετραγωνικά του τυπικού ορόφου (έστω 100) και λέμε :
Όγκος σκυροδεμάτων θεμελίωσης : 100 x  0,35 = 35 μ3 για απλά πέδιλα και 100 x 0.50 = 50 μ3 για συνδυασμό πεδίλων - πεδιλοδοκών .

Όγκος σκυροδέματος ισογείου : 100 x 0,35 = 35 μ3.

Βάρος σιδηρού οπλισμού : Περίπου 110 με 130 κιλά ανά μ3 σκυροδέματος
Αλλάζει ανάλογα με την ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας , την χρήση κλωβών συνδετήρων , το είδος της θεμελίωσης και την εκτεταμένη χρήση τοιχείων.

Στην "πιάτσα" πολλοί εργολάβοι κάνουν προσφορά πακέττο για έτοιμο σκυρόδεμα στο έργο χωρίς να διαχωρίζουν καλουπώματα - σκυροδέματα - χάλυβα οπλισμού. Η προσφορά αυτή αφορά συνήθως απλές κατασκευές χωρίς ανισοσταθμίες θεμελίωσης ή ειδικές θεμελιώσεις σε σαθρά εδάφη. Καλό είναι να προβαίνουμε σε γραπτό συμφωνητικό όπου θα αναλύονται οι λεπτομέρειες ώστε να αποφεύγονται εκπλήξεις .