4 Οκτ 2011

Τυπολόγια για υπολογισμούς στοιχείων τριγώνων

Τα τυπολόγια για υπολογισμό γεωμετρικών στοιχείων όταν δίνονται κάποια από αυτά ζητούνται κάποια άλλα , είναι συνηθέστερα στους τοπογράφους μηχανικούς χωρίς βέβαια να αποκλείονται άλλες ειδικότητες.

Τυπολόγια μπορείτε να βρείτε εδώ  για διάφορους συνδυασμούς γνωστών στοιχείων σε κάθε τρίγωνο. Οι υπολογισμοί γίνονται άμεσα και τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ειδική φόρμα με εποπτικό τρόπο.