27 Νοε 2011

Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια

Ενώ η μελέτη, η κατασκευή καθώς και τα υλικά των νέων κατασκευών καλύπτονται από πλήθος κανονισμών και προδιαγραφών δεν συμβαίνει το ίδιο με τα υφιστάμενα κτίρια. Ο Ο.Α.Σ.Π., διαπιστώνοντας την ανάγκη για ένα κατά το δυνατόν σύγχρονο εγχειρίδιο με συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια, ανέθεσε τη σύνταξη εγχειριδίου σε ομάδα μελέτης. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής ήταν η επιστημονική επεξεργασία και επικαιροποίηση των συστάσεων και κατευθυντήριων προδιαγραφών για την παθολογία των βλαβών και τις μεθόδους - τεχνολογίες επισκευής κτιρίων που πλήγηκαν από σεισμό και όπου είναι εφικτό και από άλλες αιτίες (κατολισθήσεις ή πλημμύρες). Το εγχειρίδιο αυτό ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2000 και αντικαθιστά τα αντίστοιχα εγχειρίδια που ισχύουν από το 1998. 

Διαβάστε τα πλήρη κείμενα εδώ.