29 Δεκ 2011

Πράσινες ταράτσες χωρίς ανάγκη αδειοδότησης

 Χωρίς οικοδομική άδεια θα μπορούν να προχωρούν σε δημιουργία «πράσινων» ταρατσών οι ιδιοκτήτες των υφιστάμενων κτιρίων, σύμφωνα με τη ρύθμιση που παρουσίασε ο Ν. Σηφουνάκης. Η ρύθμιση ήταν έτοιμη από την προηγούμενη υπουργό Τ. Μπιρμπίλη και τίθεται τώρα σε διαβούλευση.

Όπως δήλωσε ο κ. Σηφουνάκης η σχετική απόφαση που σήμερα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση «θεσμοθετεί μια πρακτική συμπληρώνοντας ένα κενό που υπήρχε, μέχρι πρόσφατα, στο ισχύον νομικό πλαίσιο με αποτέλεσμα είτε να μη μπορούν να δημιουργηθούν φυτεμένες επιφάνειες σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων είτε να ταλαιπωρούνται οι πολίτες στα δικαστήρια αντιμετωπίζοντας κάθε αντίδραση που έκρινε ως αυθαίρετη -άρα παράνομη- αυτήν την πρακτική».
 
 Στα υφιστάμενα κτίρια δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Απαιτείται μόνο η έγγραφη ενημέρωση της οικείας υπηρεσίας δόμησης, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και του αναδόχου του έργου, τεχνική έκθεση αντοχής-στατικής επάρκειας καθώς και κατασκευής φυτεμένης επιφάνειας και φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας. Για τα νέα κτίρια η διαδικασία είναι πιο απλή: στις μελέτες που προβλέπει ο Ν. 4030/2011 - Νέος τρόπος αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις- περιλαμβάνεται τεχνική έκθεση κατασκευής φυτεμένης επιφάνειας, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές για την αρτιότητα και τη βιωσιμότητα του έργου, δηλαδή τις προδιαγραφές για την υποδομή (στεγάνωση, αποστραγγιστική ικανότητα, αρδευτικό σύστημα κ.λπ.) και το φυτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ελληνικά αστικά κέντρα. Τέλος, σε κάθε υπηρεσία δόμησης θα τηρείται Ειδικό Μητρώο Φυτεμένων Επιφανειών.