4 Φεβ 2012

Ο πρώτος υπολογιστής


Ο πρώτος πλήρως ηλεκτρονικός υπολογιστής στον κόσμο ήταν ο ENIAC, που τέθηκε σε λειτουργία το 1946. Ο υπολογιστής είχε παραγγελθεί από τον αμερικανικό στρατό κατά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, προκειμένου να υπολογίζει τις τροχιές των βλημάτων.


Οι υπολογισμοί αυτοί έπαιρναν πολλές μέρες να γίνουν με το χέρι, ενώ ο ENIAC τους διεκπεραίωνε σε κλάσμα δευτερολέπτου. Σε ένα δευτερόλεπτο μπορούσε να κάνει 5.000 προσθέσεις ή αφαιρέσεις, 357 πολλαπλασιασμούς ή 35 διαιρέσεις.


Δυστυχώς, όμως, ο προγραμματισμός του υπολογιστή παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες. Κάθε φορά που έπρεπε να εκτελέσει μια εντολή, οι τεχνικοί ήταν αναγκασμένοι να αλλάζουν αμέτρητες συνδέσεις και να γυρίζουν πολλούς διακόπτες. Επιπλέον, έπιανε και πολύ χώρο. Ο ENIAC καταλάμβανε 167 τετραγωνικά μέτρα -όσο δηλαδή ένα μεγάλο σπίτι- και ζύγιζε σχεδόν 35 τόνους.