10 Μαΐ 2012

Προεκτίμηση κόστους για κατοικίες

Τα κοστολόγια για το χτίσιμο κατοικίας "με το κλειδί στο χέρι" , παραλείπουν αρκετές φορές σημαντικούς παράγοντες όπως οι δυσχέρειες εκσκαφών , η χρήση ειδικών κατασκευαστικών λύσεων θερμομόνωσης - υγρομόνωσης - ηχομόνωσης καθώς και η χρήση υλικών "πολυτελείας" όταν οι ιδιοκτήτες διαθέτουν τάση επίδειξης ...

Σε γενικές γραμμές και σε συνήθη εδάφη , μπορούμε να κάνουμε την παραδοχή των 400 Euro ανά τετραγωνικό  για διαμόρφωση θεμελίωσης και υπογείου. Σε ειδικές λύσεις θεμελιώσεων (βραχώδη εδάφη - δυσχέρειες) , συζητάμε για 700 - 2000 Euro ανά m2 . Στο ισόγειο και τους ορόφους συζητάμε από 950 ως 4000 Euro ανά τετραγωνικό μέτρο (ανάλογα με τη "χλιδή" που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης) , ενώ τα μπαλκόνια τα υπολογίζουμε με 250 Euro ανά τετραγωνικό μέτρο.

Γενικά , η χρήση τέτοιων μεθόδων δίνει αποτελέσματα με καλή προσέγγιση για "τυπικές" κατοικίες και ξεφεύγει όταν υπάρχουν μεγάλα κλιμακοστάσια , ανελκυστήρες , μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι , δάπεδα ειδικών χρήσεων κ.λ.π.