15 Ιουλ 2012

On line υδραυλικοί υπολογισμοί

Αρκετές φορές , κυρίως σε επίπεδο προμελέτης , χρειάζεται να έχουμε κάποια σαφή εικόνα για την πτώση πίεσης μεταξύ δύο σημείων ενός υδραυλικού δικτύου . Τα σημεία αυτά ενώνονται με σωλήνα κατασκευασμένο από υλικό και διάμετρο που ορίζει ο μελετητής .

Ευτυχώς , υπάρχουν on-line εργαλεία για τέτοιους υπολογισμούς . Τα εργαλεία αυτά πολλές φορές παρέχονται δωρεάν . 

Μπορείτε να ξεκινήσετε τους υπολογισμούς σας άμεσα .