17 Νοε 2012

Οδος 8 : Για μελέτες έργων οδοποιϊας με απαιτήσεις στο αποτέλεσμαΤο ΟΔΟΣ 8, είναι η τελευταίας γενιάς έκδοση λογισμικού οδοποιίας της σειράς ΟΔΟΣ. Είναι κατ’ εξοχήν πρόγραμμα σχεδιασμού οδικών έργων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την υποβοήθηση της μελέτης έργων «διαδρόμου» με την ευρύτερη έννοια (σιδηροδρομικών έργων, τροχιοδρόμων αεροδρομίων, τάφρων, κλπ.). Διατηρώντας την πρωτοποριακή πρακτική αυτοματοποιημένου σχεδιασμού οδικών έργων του ΟΔΟΣ 7, έχει πλέον τη δυνατότητα αυτόματης και σε πραγματικό χρόνο κατασκευής, συντήρησης και εποπτείας τριδιάστατου μοντέλου του έργου. Ο σχεδιασμός σύνθετων οδικών έργων υλοποιείται με απόλυτη ακρίβεια και απλουστεύεται, περιορίζοντας το χρόνο μελέτης έως και 70% .


Σχεδιασμένο από επαγγελματίες μελετητές οδοποιίας, ενσωματώνει διαδικασίες και τεχνικές, που προσομοιώνουν την πραγματική πρακτική σχεδιασμού, με απλές και προφανείς διαδικασίες. Διαβάζει απ’ ευθείας οποιοδήποτε αρχείο DWG ως τοπογραφικό υπόβαθρο για τη μελέτη οδοποιίας και αξιοποιεί άμεσα την περιεχόμενη γεωμετρική πληροφορία του DWG (άμεση λήψη διατομών από τρισδιάστατα στοιχεία γραμμών, πολυ-γραμμών, κλπ.). Περιέχει πλήρη σειρά εργαλείων σχεδιασμού για την αντιμετώπιση όλων των επιπέδων της μελέτης οδών και κυκλοφοριακών κόμβων (οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, διαγραμμάτων επικλίσεων, διαπλατύνσεων και διατομών). Παρέχει ασυναγώνιστες δυνατότητες ελεύθερου σχεδιασμού τυπικής διατομής οποιασδήποτε μορφής, σχήματος, διαστάσεων και εξαρτήσεων από τα στοιχεία της μελέτης, ή από τρισδιάστατες γραμμές . Υπολογίζει αυτόματα τις διατομές των οδών του έργου και διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία διαμόρφωσης είτε κάθε διατομής ξεχωριστά, είτε ομάδας διατομών. 

Αντιδρά και αλληλεπιδρά σε κάθε ενέργεια του χρήστη ενημερώνοντας αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο, όλα τα επηρεαζόμενα στοιχεία της μελέτης και το τριδιάστατο μοντέλο του έργου. Παρέχει τη δυνατότητα φωτορεαλιστικής εποπτείας του έργου, καθώς και προσομοίωσης οδήγησης, ταυτόχρονα με την υλοποίηση της μελέτης. Ελέγχει και βασίζει τους αυτοματισμούς του στις ΟΜΟΕ-Χ 2001 και στους γερμανικούς κανονισμούς (κυκλοφ. κόμβων) RAL-K-1. Εξάγει αυτόματα και με πλήρη παραμετροποίηση, πίνακες προμέτρησης / υπολογισμών σε αρχεία Excel, καθώς και τα σχέδια της μελέτης σε αρχεία DWG, αυτόνομα χωρίς παρεμβολή άλλου CAD προγράμματος.

Το ΟΔΟΣ 8 δημιουργεί αυτόματα ένα τρισδιάστατο μοντέλο του έργου, λαμβάνοντας υπόψιν το φυσικό έδαφος, όλες τις οδούς του έργου και προκαθορισμένη χρονική σειρά κατασκευής των επί μέρους οδικών τμημάτων. Μετά από μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου σχεδιασμού οδού, το ΟΔΟΣ 8 ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το μοντέλο του έργου. Το μοντέλο οδού του ΟΔΟΣ 8, δεν είναι απλουστευμένο. Αντίθετα, αφενός λαμβάνει υπόψιν όλη την πληροφορία που απορρέει από την επεξεργασία των διατομών, αφετέρου ομαλοποιεί την εικόνα του μοντέλου, πυκνώνοντας αυτόματα τις διατομές, ανάλογα με την καμπυλότητα της οδού. Υπολογίζει αναλυτικά τα τριδιάστατα στερεά όλων των υλικών που ανιχνεύει σε κάθε οδό, καθώς και τριδιάστατες λεπτομέρειες, όπως απολήξεις των πλατυσμάτων των αναβαθμών ευστάθειας , κώνους σε περιπτώσεις τοίχων και ακροβάθρων γεφυρών, μέτωπα σηράγγων. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ .