23 Δεκ 2012

Autocad - Έτοιμα blocks για σχεδίαση λεπτομερειών απορροής ομβρίων υδάτων

Τέτοια σχέδια τα ενσωματώνουμε στο φάκελλο της άδειας και για τυπικούς λόγους αλλά και για να δείξουμε στα συνεργεία τις λεπτομέρειες απορροής των ομβρίων προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα με λιμνάζοντα ύδατα αλλά και με εκτεταμένη διήθηση υδάτων στο έδαφος θεμελίωσης με ότι αυτό συνεπάγεται .

Θα βρείτε συγκεντρωμένα εδώ .