17 Δεκ 2012

ΕΤΕΠ - Παρουσίαση κατά κατηγορίαΟι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που εγκρίθηκαν με Απόφαση του Αναπληρ. Υπουργού (ΦΕΚ Β' 2221/30-7-2012) είναι πλέον Νόμος του Κράτους και είναι απαραίτητο να τηρούνται στα δημόσια τεχνικά έργα .

Δείτε τις εδώ , φιλοξενούμενες στο site του ΣΑΤΕ , ταξινομημένες κατά κατηγορία και κατεβάστε όποια σας ενδιαφέρει .