9 Ιαν 2013

Ν.4014/2011 - Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη

Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ακινήτου για χρήση σε δηλώσεις που αφορούν το Νόμο 4014/2011

Είναι σε μορφή Excel , εύκολη για τροποποίηση από τους συναδέλφους

Κατεβάστε την από εδώ .