19 Μαΐ 2013

Κρατήστε σημειώσεις με απλό και σύγχρονο τρόπο

Πολλές φορές χρειάζεται η λήψη σημειώσεων με απλό τρόπο αλλά και η συνεχής προβολή κάποιων συγκεκριμένων σημειώσεων γιατί όλοι μας ... ξεχνάμε .

Το πρόγραμμα NoteFly , αναλαμβάνει την καταγραφή και την οργάνωση των σημειώσεων με χρώματα που επιλέγουμε εμείς ώστε να μας επισημαίνει ημερομηνίες , προθεσμίες υποβολής καταστάσεων ΦΠΑ κ.λ.π.

Θα το βρείτε εδώ .