19 Μαΐ 2013

On line τυπολόγια για ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς


Η ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς , όπως είναι γνωστό επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως η φύση του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένη η διώρυγα , η κλίση της διώρυγας , το είδος του υγρού που ρέει κλπ .

Εδώ θα βρείτε τυπολόγια αλλά και ανάλυση των παραμέτρων της ροής μαζί με σχολιασμό και παρατηρήσεις.