30 Νοε 2010

Πως θα εντοπίσουμε τη νοητή τομή δύο αντικειμένων

Για να γίνει πιο απλό το θέμα θα δούμε πως βρίσκουμε το νοητό σημείο τομής δύο ευθύγραμμων τμημάτων.

Το σημείο τομής αρχικά δεν είναι προφανές. Με τη διαδικασία που θα ακολουθήσει θα δείτε πως μπορούμε να το εντοπίσουμε για να ξεκινήσουμε σχεδίαση κάπου κύκλου π.χ. με δεδομένη ακτίνα.

Βήμα 1. Έχουμε στην οθόνη τα ευθύγραμμα τμήματα και ξεκινάμε την σχεδίαση κύκλου με ακτίνα 1 σχεδ. μονάδα και κέντρο το νοητό σημείο τομής. Όταν μας ζητά να ορίσουμε το κέντρο του κύκλου , ακολουθούμε ότι περιγράφεται παρακάτω.
Βήμα 2. Επιλέγουμε το εργαλείο που μας βοηθά να εντοπίσουμε εύκολα το νοητό σημείο τομής.
και στη συνέχεια επιλέγουμε κάπου κοντά στο πέρας του 1ου και μετά του 2ου ευθύγραμμου τμήματος.
Μόλις γίνει και αυτό , με ένα σταυρουδάκι κίτρινου χρώματος (ή οποιουδήποτε έχει επιλογή μέσω των προχωρημένων ρυθμίσεων του προγράμματος) , μας υποδεικνύεται από το πρόγραμμα  το νοητό σημείο τομής και μπορούμε να προχωρήσουμε στη σχεδίαση του κύκλου απλά πληκτρολογώντας την ακτίνα του η υποδεικνύοντάς την με το mouse.