16 Δεκ 2010

Autocad : System Variables

Στο Autocad , υπάρχουν μεταβλητές συστήματος που ελέγχουν βασικές παραμέτρους του προγράμματος. Οι μεταβλητές αυτές κρατούν τις εξ' ορισμού τιμές για τις βασικές παραμέτρους και είναι δυνατόν να αλλάξουν απλά γράφοντας το όνομά τους στη γραμμή εντολών και πατώντας το Enter.Π.χ .η  FILLETRAD ρυθμίζει την ακτίνα καμπυλότητας που θα εφαρμοστεί στα τόξα προσαρμογής που θα υλοποιηθούν μέσω της FILLET.

Εύκολη και άμεση εποπτεία μπορούμε να έχουμε για όλες τις μεταβλητές συστήματος μέσω της SYSVDLG ή Express -> Tools -> System Variable Editor...Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.