16 Δεκ 2010

Σχεδίαση με βοηθήματα object snap

Η σχεδίαση απλών και πολύπλοκων σχεδίων γίνεται απλούστερη αν κάνουμε χρήση των σχετικών βοηθημάτων του Autocad . Π.χ. για να σχεδιάσουμε ένα κύκλο που έχει κέντρο το σημείο τομής των διαγωνίων ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου , αρκεί να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες :
1. Επιλέγουμε : Tools - > Drafting Settings και ενεργοποιούμε έλξη στο μέσον , στο πέρας καθώς και Object Snap Tracking ώστε καθώς μετακινούμεθα να βρίσκει και να υποδεικνύει κοντά σε ποιό σημείο έλξης βρισκόμαστε.2. Πηγαίνουμε κάπου κοντά στο μέσον της πρώτης πλευράς και αφού το εντοπίσει πάμε κάπου κοντά στο μέσον της πλησιέστερης κάθετης προς αυτήν. Μετά τον εντοπισμό του , και αφού κινηθούμε μέσα στο παραλληλόγραμμο , ο εντοπισμός του επιθυμητού σημείου γίνεται πλέον εύκολα.