28 Δεκ 2010

Autocad : Ιδιότητες σχεδιαστικών αντικειμένων

Τα σχεδιαστικά αντικείμενα είναι όλα αυτά που εμείς σχεδιάζουμε στο Autocad και η συλλογή όλων των σχεδιαστικών αντικειμένων αποτελεί το τελικό μας σχέδιο.

Ανάλογα με τον τύπο του , το κάθε σχεδιαστικό αντικείμενο μας δίνει και συγκεκριμένου τύπου γεωμετρικές πληροφορίες. Αυτές , είτε τις προβάλλει σε σχετικό παράθυρο στην οθόνη , είτε μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση μέσω Autocad VBA ή Autolisp.
Για γραμμές ή για τμήματα γραμμών , μας δίνει λίστα με τις συντεταγμένες της αρχής και του πέρατός τους , το μήκος τους καθώς και τη γωνία που σχηματίζουν με τον Χ άξονα.

Για κύκλους , μας δίνει τις συντεταγμένες του κέντρου τους , την ακτίνα τους, το εμβαδό τους καθώς και το μήκος της περιφέρειάς τους.

Η μεθοδική και επιλεκτική αξιοποίηση των στοιχείων αυτών γίνεται μόνο μέσω προγραμματισμούΥπάρχει η δυνατότητα να αθροίζονται μήκη , μήκη περιμέτρων ή εμβαδά , όλων ή συγκεκριμένων γεωμετρικών σχημάτων προκειμένου τα αποτελέσματα να μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες. Π.χ. μια τέτοια πληροφόρηση θα μπορούσε να είναι το εμβαδό όλων των κλειστών polylines που βρίσκονται σε συγκεκριμένο layer ή το μήκος όλων των γραμμών , κύκλων και τόξων που βρίσκονται σε συγκεκριμένα επίπεδα προκειμένου να έχουμε συνολική εικόνα για μήκη σωληνώσεων κ.λ.π.

Σε επόμενα άρθρα θα παρουσιαστούν κάποια τέτοια προγράμματα και θα δοθούν και σύνδεσμοι (links) για μελέτη.