28 Δεκ 2010

Αναζητώντας σχέδια (blocks) στο InternetΑρκετές φορές , δεν είναι σκόπιμο να ξεκινήσουμε κάποια σχεδίαση εξ' αρχής από τη στιγμή που κάποια πράγματα είναι ήδη σχεδιασμένα έστω και σε απλή μορφή και "ανεβασμένα" στο internet.

 Τη συλλογή πολλών σχεδίων της ίδιας κατηγορίας την ονομάζουμε library ή block library και προβαίνουμε στη σχετική αναζήτηση στο Internet. Τα blocks είναι απλά σχήματα τα οποία αποτελούν μια συλλογή. Π.χ. συλλογή με αυτοκίνητα , δένδρα, λουλούδια κ.λ.π.

Η εισαγωγή στο σχέδιο γίνεται εύκολα , είτε με τις κλασσικές εντολές Open File είτε από κάποιον library manager που πιθανόν να συνοδεύει τη βιβλιοθήκη.

Καλό είναι να γνωρίζουμε και τις παραδοχές για τις διαστάσεις που έχουν γίνει ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα ένταξης των έτοιμων σχημάτων στα δικά μας σχέδια. Τα blocks που βρίσκουμε από Αγγλία ή Αμερική , δημιουργούνται σε Αγγλοσαξονικό σύστημα μονάδων και ως εκ τούτου χρειάζεται προσοχή.

Blocks ή συλλογές από blocks θα βρούμε :

http://www.srikumar.com/cad/free_autocad_blocks.htm
http://www.autocadblock.com/
http://www.cadcorner.ca/blocks.php
http://www.cad-design-and-drafting-services.com/free-autocad-blocks.html
http://www.2learncad.com/free_cad_blocks.html
http://www.cadyou.com/
http://www.archblocks.com/free-autocad-blocks-library
http://www.en.arquigrafico.com/8000-autocad-blocks-for-free-download