22 Δεκ 2010

Macros & VBA στο Autocad

Το Autocad , από την έκδοση 14.01 και μετά , διαθέτει υποστήριξη μακροεντολών (macros) μέσω της Visual Basic for Applications (VBA).

Οι μακροεντολές , δεν είναι κάτι μαγικό ούτε περιβάλλεται από πέπλο ... μυστηρίου. Πρόκειται για ένα προγραμματιστικό περιβάλλον το οποίο μας επιτρέπει να αυτοματοποιήσουμε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και να εξοικονομήσουμε χρόνο κατά την υλοποίηση των σχεδιαστικών μας projects.Το περιβάλλον προγραμματισμού θυμίζει την πάλαι ποτέ κλασσική Visual Basic , επαυξημένη με δυνατότητες ώστε να γίνεται εύκολα η διαχείριση των σχεδιαστικών οντοτήτων του Autocad.

Ενεργοποίηση : Tools - > Macro -> VBA Manager

Επιλογή Project : Μέσω της επιλογής "Load" όπου μας προτρέπει να αναζητήσουμε στο σκληρό μας δίσκο αρχεία *.dvb που αναγνωρίζει το Autocad

Στο Autocad 2009, παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής πληκτρολογήσεων σε ειδικού τύπου macros  για όσους και όσες δεν θα ήθελαν να εμπλακούν με προγραμματοσμό.

Από την έκδοση 2010 και τις επόμενες , η υποστήριξη VBA δεν υπάρχει ενσωματωμένη στο Autocad αλλά πρέπει εμείς να μεριμνήσουμε να "κατεβάσουμε" από το site της κατασκευάστριας εταιρείας το κατάλληλο αρχείο.

Προγραμματίζεται να υπάρξει σειρά βοηθημάτων καθώς και έτοιμων μακροεντολών (που θα μπορεί κανείς να "κατεβάσει") και να δοκιμάσει στον υπολογιστή του.