22 Δεκ 2010

Autocad : Νέοι τύποι γραμμώνΝα ένα παράδειγμα ορισμού νέου τύπου γραμμής με ονομασία Electric

*Electric_LINE,Elec ----E----E----E----E----E----E--
A,.5,-.2,["E",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25

Αν οι τύποι γραμμών που διαθέτει το Autocad δεν μας καλύπτουν , υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων τύπων με βάση τις απαιτήσεις μας.

Αρκεί να δημιουργήσουμε αρχείο στο Notepad με κατάληξη lin ώστε το πρόγραμμα να καταλάβει ότι πρόκειται για ορισμό νέου τύπου γραμμής.

Το αρχείο αυτό , το αντιγράφουμε στο φάκελλο \SUPPORT που υπάρχει μέσα στο φάκελλο του προγράμματος.

Η αξιοποίηση των νέων τύπων γραμμών γίνεται όπως παρουσιάζεται παρακάτω.