20 Δεκ 2010

Τυπολόγια και on-line υπολογισμοί

Κάποιες φορές θα θέλαμε να έχουμε στη διάθεσή μας υπολογιστικά εργαλεία και τυπολόγια χωρίς να κουβαλάμε μαζί μας βιβλία και σημειώσεις.
Τυπολόγια για υπολογισμό εμβαδού σε απλά γεωμετρικά σχήματα.

Τυπολόγια για υπολογισμό εμβαδού σε σύνθετα σχήματα.

Υπολογιστικά εργαλεία για μηχανική.

Ιδιότητες και φυσικά χαρακτηριστικά στερεών υγρών και αερίων.

Χρήσιμα στοιχεία , μετατροπές μονάδων και τυπολόγια για μηχανική ρευστών.

Ροή ρευστών σε σωλήνες υπό πίεση. Χρήσιμα στοιχεία και on-line υπολογισμοί.