17 Ιαν 2011

Διαστασιολόγηση με συγκεκριμένο πλήθος δεκαδικών

Αρκετές φορές θα έχει τύχει να θέλουμε οι διαστάσεις που τοποθετούμε να έχουν συγκεκριμένο πλήθος δεκαδικών σημείων.

Για να γίνει αυτό , ή θα πρέπει να παρέμβουμε στο συγκεκριμένο στυλ διαστάσεων ή μέσω των ιδιοτήτων (properties) θα ρυθμίσουμε τα δεκαδικά ψηφία σε όσα εμείς επιθυμούμε

Επιλέγουμε την επιθυμητή διάσταση (διαστάσεις) και στη συνέχεια , με δεξί κλίκ επιλέγουμε Properties και στη συνέχεια επεμβαίνουμε στο σημείο που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.


Οπότε , όλες οι διαστάσεις που είχαμε επιλέξει θα έχουν πλέον τον αριθμό δεκαδικών που είχαμε επιλέξει. Με ESC , τερματίζουμε τη διαδικασία.