24 Ιαν 2011

Πως γράφουμε κείμενο υπό γωνία ;Ο απλούστερος τρόπος είναι να γράψουμε το κείμενο και στη συνέχεια να αλλάξουμε από τις ιδιότητες (Properties) την γωνία περιστροφής στην επιθυμητή.


Εξ' ορισμού , η γωνία περιστροφής , είναι ίση με το μηδέν και αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά , μετρά θετικά όταν κινούμαστε αντίθετα με την φορά των δεικτών του ρολογιού.


Ένας άλλος τρόπος είναι το να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Rotate για "μαζικές" περιστροφές κειμένου ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων.

Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να επιλέξουμε το/τα αντικείμενα , να επιλέξουμε το "ROTATE" είτε μέσω εικονιδίων , είτε από το menu "MODIFY" και στη συνέχεια , είτε να πληκτρολογήσουμε τη γωνία , είτε να την "δείξουμε" μέσω του mouse.


Το βασικό είναι ότι υπάρχουν τελικά αρκετοί τρόποι για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε και ο καθένας μας θα επιλέξει αυτόν που τελικά τον εξυπηρετεί.