31 Ιαν 2011

Τα πινακάκια στα σχέδια πως τα φτιάχνουμε ;

Τα πινακάκια τα δημιουργούμε με σκεπτικό ώστε να υπάρχουν τα στοιχεία του εργοδότη , συνοπτικά αλλά περιγραφικά στοιχεία για το έργο , τα στοιχεία του μελετητή και βέβαια , το τι ακριβώς αφορά το σχέδιο (π.χ. Διάγραμμα Κάλυψης / Κάτοψη Ορόφου / Σχέδια Λεπτομερειών κ.λ.π.)

Αν εκτυπώσουμε στο Autocad σε 1:50 , συνήθη κλίμακα για στατικά σχέδια , μπορούμε να καθορίσουμε σε γενικές γραμμές πλάτος 7-8 σχεδιαστικές μονάδες και ύψος από 12 ως 14 σχεδιαστικές μονάδες.


Αντίστοιχα , για εκτύπωση σε 1:100 , θα θέταμε πλάτος 14-16 σχεδιαστικές μονάδες και ύψος 24 ώς 28 σχεδιαστικές μονάδες.