31 Ιαν 2011

Πρότυπο υπομνήματος με κατασκευαστικές διατάξεις

Το υπόμνημα αυτό συνοδεύει την κάτοψη ξυλοτύπου των ορόφων του κτιρίου μας και περιέχει στοιχεία για την ορθή διάταξη και τοποθέτηση των οπλισμών σε δοκούς , στύλους και κόμβους .

Περιέχει εύληπτα "σκαριφήματα" ώστε να είναι σαφής η διαδικασία καθώς και εύχρηστα πινακάκια για την καμπύλωση των ράβδων οπλισμού ανάλογα με τη διάμετρο.

Γενικά , ένα υπόμνημα σαν αυτό που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα , μπαίνει στο σχέδιο της κάθε στάθμης του κτιρίου μας.

Χαρακτηριστικό δείγμα μπορείτε να βρείτε εδώ :