18 Ιαν 2011

OCR - Διαβάζει από εικόνες και μετατρέπει σε κείμενο

Τα προγράμματα OCR μετατρέπουν scan-αρισμένα έγγραφα , από jpg ή tif σε μορφή επεξεργάσιμου αρχείου για παραπέρα διορθώσεις και επεξεργασία.


Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία εξοικονομεί αρκετό χρόνο απλά πρέπει το λογισμικό να μπορεί να "μαθαίνει" ώστε να αναγνωρίζει ατέλειες από τη σάρωση , χαρακτήρες ελαττωματικά τυπωμένους κ.λ.π.

Αν δεν απασχολεί η υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας , δείτε εδώ.