18 Ιαν 2011

Που θα βρω τυπολόγια για υπολογισμό εμβαδών (και όχι μόνο) ;

Αρκετές φορές βρισκόμαστε on-line  και χρειάζεται να βρούμε τους τύπους για άμεσους υπολογισμούς χωρίς να χρειάζεται να ... ξεθάψουμε βιβλία.
Απλά αλλά και σύνθετα τυπολόγια , πολύτιμα βοηθήματα για απλούς και σύνθετους υπολογισμούς - κυρίως όταν κάνουμε προμετρήσεις για να συντάξουμε οικονομική προσφορά - θα βρούμε :


Παρακάτω  μάλιστα , μπορούμε να βρούμε και on-line βοηθήματα για υδραυλικούς υπολογισμούς μαζί με τους τύπους και τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται .