30 Απρ 2011

Autocad video tutorials - Μέρος 3ο

Συνεχίζουμε με video που αφορούν βοηθήματα σχεδίασης με πολικές συντεταγμένες , διαστασιολόγηση , διαχείριση blocks κ.λ.π.

Easy of drawing

Dynamic input of coordinates.

Video about selection sets

Video about polar tracking

Drawing circles

Creating simple blocks

Inserting blocks into drawings

Dimensioning lines

Πιστεύω ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα. Βέβαια , όταν τα παρακολουθήσετε , επιβάλλεται να τα δοκιμάσετε και να πειραματιστείτε ώστε να τα κατανοήσετε.