30 Απρ 2011

Δωρεάν blocks για το Autocad

Τα blocks είναι σχεδιαστικές οντότητες (drawing entities) τις οποίες μπορούμε να αξιοποιούμε στα σχέδιά μας χωρίς να χρειάζεται να τις ξαναφτιάχνουμε κάθε φορά που τις χρειαζόμαστε.

Το internet προσφέρει πλούτο από τέτοιες σχεδιαστικές οντότητες. Θα πρέπει βέβαια να είμαστε προσεκτικοί διότι τα blocks μπορεί να είναι δημιουργημένα σε αγγλοσαξωνικό μετρικό σύστημα ή να προαπαιτούν εκτύπωση με συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Tutorial για την δημιουργία blocks θα βρείτε εδώ. Αρκετά ενημερωμένο και πλούσιο σε εικόνες και σχολιασμό.

Συλλογές από blocks , θα βρείτε - εκτός των άλλων - στα παρακάτω sites :