7 Μαΐ 2011

Προστατεύουμε τα δεδομένα μας ...

Μια σειρά κινδύνων μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια δεδομένων. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να ελαχιστοποιηθούν, εφόσον ακολουθούνται ορισμένοι απλοί κανόνες.


  1. Χρησιμοποιείτε λογισμικό προστασίας από ιούς και firewall και βεβαιώνεστε ότι λαμβάνει αυτόματα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις.
  2. Εκτός αυτού το σύστημα θα πρέπει να ελέγχεται πλήρως πολύ συχνά.
  3. Διατηρείτε πάντα ενημερωμένο το λειτουργικό σύστημα και το εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών. Μεγάλο μέρος των επιθέσεων εκμεταλλεύεται γνωστά κενά στην ασφάλεια παλιού λογισμικού.
  4. Για κάθε λογισμικό που συνδέεται στο Internet θα πρέπει να εξοικειώνεστε με τις εκάστοτε ρυθμίσεις ασφαλείας του. Δεν είναι πάντα οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η καλύτερη επιλογή.Προσπαθήστε να βρείτε τη χρυσή τομή μεταξύ ασφάλειας και χρηστικότητας.
  5. Χρησιμοποιείτε ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης (passwords) ώστε να είναι ασφαλείς και οι διάφοροι λογαριασμοί χρήστη σας. Η κρυπτογράφηση σημαντικών δεδομένων φροντίζει ώστε τα δεδομένα να είναι μη αξιοποιήσιμα σε περίπτωση κλοπής.
  6. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ενεργά τη διαχείριση χρηστών του λειτουργικού σας συστήματος. Δεν χρειάζεστε πάντα για την καθημερινή σας εργασία λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή. Σε περίπτωση που κακόβουλο λογισμικό (malware) εκτελεστεί με επιτυχία σε λογαριασμό διαχειριστή, μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο κακό από ό,τι σε έναν πιο περιορισμένο λογαριασμό χρήστη.
  7. Λογισμικό που είχατε εγκαταστήσει κάποτε, αλλά δεν χρησιμοποιείτε πλέον, θα πρέπει να αντικατασταθεί. Μπορεί κάποιο παλιό λογισμικό που υπάρχει στο σύστημά σας να έχει κάποιο κενό στην ασφάλεια του, το οποίο φυσικά δεν γνωρίζετε, και να επιτρέψει τη διείσδυση κακόβουλων στοιχείων, παρότι όλα τα υπόλοιπα προγράμματα του συστήματός σας είναι πλήρως ενημερωμένα.
  8. Όταν διαγράφετε απόρρητα δεδομένα από το σύστημά σας δεν θα πρέπει να μένει τίποτα στους πόρους του λειτουργικού συστήματος. Συχνά, φαινομενικά διαγραμμένα αρχεία μπορούν να αποκατασταθούν πλήρως χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
Αν εμείς δεν λαμβάνουμε μέριμνα για τα πολύτιμα δεδομένα μας και τα εκθέτουμε σε κίνδυνο , ΜΗΝ περιμένουμε να τα σεβαστούν όλοι εκείνοι που τα επιβουλεύονται και θέλουν να τα αποκτήσουν.