10 Μαΐ 2011

Hatch patterns για πέτραΚατά την σχεδίαση όψεων κτιρίων , πολλές φορές παρουσιάζεται η ανάγκη να δείξουμε επικαλύψεις από τεχνητή πέτρα ή διαδρόμους από βοτσαλόπλακες κ.λ.π.


Κατεβάστε το αρχείο από εδώ .

(Τελευταία τροποποίηση : 25 / 1/ 2013)

Και αποσυμπιέστε τα περιεχόμενά του μέσα στο φάκελλο SUPPORT του Autocad ή του Intellicad.

H χρήση γίνεται μέσα από τις custom επιλογές για patterns όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.


Πιστεύω να σας διευκολύνει.