28 Ιουν 2011

Λεπτομέρεια αγκύρωσης οπλισμών δοκού σε ενδιάμεση στήριξη


Πρόκειται για λεπτομέρεια κατασκευαστικής διάταξης οπλισμών σε μεσαία στήριξη τυπικής συνεχούς δοκού με βάση την παράγραφο 17.6 του ΕΚΩΣ .

Η λεπτομέρεια , σε μορφή συμβατή με Autocad 2007 , βρίσκεται εδώ.