28 Ιουν 2011

Λεπτομέρεια διάταξης οπλισμού σε κρίσιμες περιοχές δοκών - στύλων


Λεπτομέρεια διάταξης σιδηρού οπλισμού σε κρίσιμες περιοχές δοκών και κόμβων σύμφωνα με την παράγαραφο 18.4 του ΕΚΩΣ.

Το αρχείο της λεπτομέρειας σε μορφή dwg μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Είναι συμβατό με Autocad 2007 ή νεώτερο καθώς και με το Intellicad, Progecad, zwCad κ.λ.π.