27 Ιουν 2011

On line διαγράμματα ροής

Τα on-line εργαλεία μπορούν να μας βοηθήσουν σε πολλές περιστάσεις . Ειδικά όταν πρέπει να φτιάξουμε κάποια διαγράμματα / γραφήματα και δεν έχουμε διαθέσιμο κάποιο ειδικό πρόγραμμα για το σκοπό αυτό.

Αρκεί να μπει κανείς στο :  http://www.diagram.ly/ και να ξεκινήσει να φτιάχνει το διάγραμμα που τον ενδιαφέρει με απλά και εύχρηστα εργαλεία. Υποστηρίζεται αποθήκευση σε xml και διάφορα formats εικόνων (jpg, tif κ.λ.π.)

Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε για τα πάντα . Ειδικά όταν δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που επιβάλλουν τη χρήση ειδικών και ακριβών προγραμμάτων