19 Ιουν 2011

Τυπική διατομή σκάμματος για αγωγούς ακαθάρτων (εντός αστικών κέντρων)Τυπική διατομή σκάμματος για αγωγούς ακαθάρτων σε αστικά κέντρα .

Πρόκειται για μεσαίας "εμβέλειας" συλλεκτήριους κλάδους . Η εδαφική τομή παρουσιάζει τις στρώσεις με τις οποίες είναι απαραίτητο να επανεπιχωθεί το σκάμμα μετά την τοποθέτηση του αγωγού.

Κατεβάστε το σχέδιο σε μορφή *.dwg για Autocad 2004/Intellicad ή νεώτερο από εδώ.

Πιστεύω να διευκολύνει.